یاهو-بلاگفا-یاهو-وبلاگ
محیط و مساحت اشکال هندسی - ir-software
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ir-software
سلام به وب سایت من خوش آمدی :)

کمک به سازمان خیریه محک

مساحت و محیط اشکال هندسی


 


  1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش               


                 محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


 


 


  2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض         


                        محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2


 


 


  3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2          


                       محیط مثلث = مجموع سه ضلع


 


 


  4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2         


              محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3


 


 


  5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2          


               محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


 


 


  6) مساحت مثلث قائم الزاویه =  ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2             


                  محیط مثلث قائم الزاویه =  مجموع سه ضلع


 


 


  7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع             


                            محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


 


 


  8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2                         


                محیط لوزی = یک ضلع × 4


 


 


  9) مساحت متوازی الاضلاع =  قاعده × ارتفاع        


             محیط متوازی الاضلاع =  مجموع دو ضلع متوالی × 2


 


 


  10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع            


            محیط دایره =  عدد پی ( 14/3 ) × قطر


 


 


  11) مساحت کره = 4 × 14/3  × شعاع به توان دو  


          


حجم کره = چهار سوم × 14/3 ×  شعاع به توان سه


 


 
  12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3      


                            


 


13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش
 


14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع            


  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)


15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 


 


 


16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع      حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
سطح کل استوانه = سطح دو قاعده  + مساحت جانبی   ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )


 
17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی    


مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی


 


 


18) حجم مخروط =  مساحت قاعده × یک سوم  × ارتفاع


 
منبع:http://etaliatmofid.blogsky.com/category/cat-1/


 
موضوع مطلب : مساحت, محیط, اشکالهندسی, دایره, مخروط, استوانه, منشور

دوشنبه 94 خرداد 25 :: 6:50 عصر

کلیه حقوق این وبلاگ برای ir-software محفوظ است