شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

Amin93

Elahe
96/2/12
Elahe
*روزت مبارک اوس معمار :دي* @};-
Amin93
:D مرسي اوس مدير خخخخ
چهارم برج 2 روز معمار ميباشد؟؟ پس اون روزت مبارک داداش امين :D @};-
Elahe
*تــولـــد عـــيــد شـــمــــا مــــبــــارکـــــــــ :دي@};- *
mp3 player شوکر
Amin93
رتبه 0
0 برگزیده
139 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
Amin93 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top